top of page
körnings Teori

TRAFIKLINJEN

För dig som vill ta körkort

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

TRAFIKLINJEN

Trafiklinjen är en utbildningslinje som riktar sig till personer som vill ta körkort och samtidigt behöver extra stöd för inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom en anpassad studiemetodik och personligt stöd syftar Trafiklinjen till att underlätta för alla att nå sitt mål att bli en säker och kunnig förare.

INDIVIDANPASSAD STUDIEMETODIK

På Trafiklinjen erbjuds en individuellt anpassad studiemetodik för att möta varje elevs specifika behov. Det inkluderar även möjligheten till specialpedagogiskt stöd för de som behöver det. Dessutom finns det möjlighet till muntligt teoriprov och förlängd provtid hos Trafikverket. Vid behov hjälper vår specialpedagog med ansökningar och förberedelser.

KURSINNEHÅLL

 • Trafikteori

 • Övningskörning

 • Hälsa och livsbalans
   

VALBARA ÄMNEN:

 • Svenska 1, 2 och 3 

 • Engelska 5 och 6 

 • Matte 1 och 2 

 • Religion 1

 • Historia 1a1

 • Samhällskunskap 1a1

 • Naturkunskap 1a1

STUDIEUPPLÄGG PÅ TRAFIKLINJEN

Studierna på Trafiklinjen sker i små grupper (ca 10 st) där både lärare och pedagogisk resursperson finns tillgängliga för att ge individuellt stöd. Undervisningen varvas mellan lärarledda lektioner och eget arbete vid dator med hjälp av webbaserat studiematerial som inkluderar ljudstöd för att underlätta inlärningen. Varje vecka har du körlektioner på Nolaskogs trafikskola i Örnsköldsvik.

En viktig del av Trafiklinjens pedagogik är att stärka och utveckla varje individ, vilket inkluderar att integrera hälsa och livsbalans i undervisningen.

TILLVALSMÖJLIGHETER

Utöver trafikteori finns möjlighet att parallellt studera grundläggande ämnen som svenska och matematik, antingen på grundskole- eller gymnasienivå. En individuell studieplan utformas för varje elev för att säkerställa en meningsfull och framgångsrik utbildning.

ANTAGNINGSVILLKOR

Vi håller en antagningskurs under juni månad. Det är en möjlighet för dig att prova på hur det är att studera på Trafiklinjen, bo på skolan och prova delar av de moment som vi fokuserar på. Kursen sträcker sig från den 12/6 - 17/6 2024 och inkluderar undervisning samt aktiviteter även på kvällar och helger. Det är din möjlighet att upptäcka om Trafiklinjen är rätt väg att ta på din resa mot körkortet. Kostnad för antagningskursen är 2900kr.

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA KURSANSVARIG

PETER NILSSON

PETER NILSSON

Kursansvarig Trafiklinjen

peter.nilsson@mfhs.se

bottom of page