top of page
Använda en miniräknare

KOSTNADER​

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

VAD KOSTAR DET ATT STUDERA PÅ MELLANSELS FOLKHÖGSKOLA?*

Undervisning på folkhögskola kostar ingenting om inget annat anges. Du betalar dock för mat, boende, det material du använder och eventuella kostnader kopplade till den utbildning du läser. 

GRUNDAVGIFT

Samtliga studerande vid Mellansels Folkhögskola betalar en grundavgift varje termin. Grundavgiften går till studerandeförsäkring, undervisningsmaterial, personlig utskrifts- och kopieringsrätt, visst förbrukningsmaterial samt för vissa studieresor kopplade till kursen. Grundavgiften betalas innan studierna påbörjas.

LÄSÅRET 2023/2024

Samtliga deltagare:

Termin:

500 kr

LÄSÅRET 2024/2025

Platsbundna studier: 

Distansstudier:

Termin:

600 kr

Termin:

400 kr

EXTERNATAVGIFT

Du som studerar på plats i Mellansel men som inte bor på internatet betalar en externatavgift varje termin. Avgiften inkluderar förmiddagsfika alla skoldagar, kaffe under skoldagen, samt fika och mat vid gemensamma aktiviteter så som utflykter, avslutningar och temadagar.

LÄSÅRET 2023/2024

2100 kr

Hösttermin:

Vårtermin:

2500 kr

LÄSÅRET 2024/2025

Hösttermin:

2250 kr

Vårtermin:

2250 kr

PLATSBUNDEN UTBILDNING

ALLMÄN KURS

2200 kr/termin

för hyra av chromebook, studiematerial, studiebesök och resor som ingår i verksamheten. Väljer du trafik som profil tillkommer kostnader för körlektioner.

TRAFIKLINJEN

600kr/termin

för studiematerial, studiebesök och utflykter.
Kostnader för körlektioner, bussresor till och från körskola, halkbana (Risk2) samt
Trafikverkets prov tillkommer.

BASLINJEN

900 kr/termin

vilket inkluderar kostnader för böcker, utflykter, studiebesök, och studiematerial.

KÖRAKADEMIN

- kr/termin

SONGWRITER, MUSIKLINJEN, KYRKOMUSIKER

- kr/termin

Kostnader som tillkommer under studietiden finansieras till så stor del som möjligt av inbringade pengar från konserter och uppträdanden.

Ingen uppskattad kostnad tillkommer.

NY I SVERIGE

- kr/termin

Ingen uppskattad kostnad tillkommer.

BEROENDETERAPEUT

- kr/termin

TAXIFÖRARE

2000 kr/termin

inkluderar kursmaterial och böcker. 4500 kr tillkommer för Trafikverkets teoretiska prov, uppkörning, läkarintyg, samt ansökan om taxiförarlegitimation hos Trafikverket.

Kostnader för boende och mat under kurshelger, läs mer under distansutbildning.

DISTANSUTBILDNING

BEROENDETERAPEUT

Kurspaket med  boende i hotell Tingsan, samt helpension under kurshelgen. 

LÄSÅRET 2023/2024

Vårtermin:

5710 kr

LÄSÅRET 2024/2025

Hösttermin:

4570 kr

Vårtermin:

6100 kr

KYRKOMUSIKER

Kurspaket med  boende i hotell Tingsan, samt helpension under kurshelgen. 

LÄSÅRET 2024/2025

LÄSÅRET 2023/2024

Vårtermin:

Vårveckan:

5710 kr

4570 kr

Hösttermin:

4570 kr

Vårtermin:

6100 kr

Vårveckan:

4570 kr

Väljer du att inte boka paket för hela terminen utan bokar enstaka vistelse gäller hotellets ordinarie priser. Detsamma gäller för vårveckan.

INTERNAT

Boende på internatet inkluderar samtliga måltider på kursdagar. Priset varierar beroende på rummets storlek.

LÄSÅRET 2023/2024

LÄSÅRET 2024/2025

5390- 6130 kr per 4 veckor

5910-6680 kr per 4 veckor

Vi har följande rumstyper:

  • Enkelrum med egen dusch och toalett.

  • Enkelrum med egen dusch och toalett i korridoren.

  • Enkelrum med delad dusch och toalett i korridoren.

ÖVRIGT

MATKUPONGER

LÄSÅRET 2023/2024

Kuponghäfte lunch/middag 10 st:

Kuponghäfte frukost/fika 10 st:

LÄSÅRET 2024/2025

Kuponghäfte lunch/middag 10 st:

Kuponghäfte frukost/fika 10 st:

ANTAGNINGSDAGAR, PROVA-PÅ DAGAR, ENSTAKA ÖVERNATTNINGAR I SAMBAND MED STUDIER

Boende i enkelrum inklusive helpension

LÄSÅRET 2023/2024

700 kr per natt

LÄSÅRET 2024/2025

765 kr per natt

GÄST PÅ RUMMET

Övernattande gäst inklusive sänglinne

LÄSÅRET 2023/2024

80 kr per natt

LÄSÅRET 2024/2025

100 kr per natt

PARKERING MED MOTORVÄRMARE

LÄSÅRET 2023/2024

Läsår:

450 kr

Termin:

350 kr

Vecka:

100 kr

Dygn:

50 kr

LÄSÅRET 2024/2025

Läsår:

550 kr

Termin:

450 kr

Vecka:

200 kr

Dygn:

80 kr

BORTTAPPAD NYCKEL

LÄSÅRET 2023/2024

Rumsnyckel:

450 kr

Nyckeltag:

250 kr

Bilnyckel:

1000 kr

Sladd til släp

400 kr

LÄSÅRET 2024/2025

Rumsnyckel:

450 kr

Nyckeltag:

250 kr

Bilnyckel:

2500 kr

Sladd till släp:

400 kr

Nyckel släplås:

200 kr

750 kr

375 kr

800 kr

375 kr

*med reservation för ändringar

bottom of page