top of page
Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg
20230614_153211.jpg

DELTAGARHÄLSAN

Deltagarhälsan består av kurator, skolpräst och specialpedagog. Tillsammans arbetar dem för att stötta deltagare i olika sammanhang. Vid behov samarbetar man naturligtvis med övrig personal på skolan, men kanske framförallt med rektor, husmor, och assistansverksamheten. Detta för att på bästa sätt skapa trygghet i allt från boende till fritiden och i klassrummet. 

Att söka hjälp när det känns jobbigt kan vara ett stort steg, men det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. Många ungdomar har upplevt liknande känslor och utmaningar, och det är helt normalt att ibland behöva extra stöd. Deltagarhälsan finns här för att hjälpa dig att hantera dina känslor, ge råd och guida dig mot lösningar.

SAMTALSSTÖD

Kurator och skolpräst finns för dig som behöver någon att prata med. De finns inte någon "rätt" eller "fel" anledning att söka samtalsstöd. Alla känslor och situationer är giltiga., du behöver inte ens veta vad som känns fel, bara att det gör det. Här är några exempel på när du kan ta kontakt med oss:

  • Du mår dåligt men vet inte varför.

  • Du vill ha hjälp att förstå dig själv bättre.

  • Du har det jobbigt hemma eller i skolan.

  • Du har varit med om något jobbigt.

  • Du har problem i en relation, till exempel en kompis eller den du är ihop med.

  • Du sover dåligt.

  • Du känner dig nedstämd, eller har ångest.

  • Du gör eller funderar på att göra illa dig själv.

SPECIALPEDAGOG

För dig som behöver extra stöttning i studiesituationen. Stödet kan exempelvis vara för dig som har läs- och skrivsvårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning. Specialpedagogen kan också fungera som ett stöd till lärare och annan personal.

BEHÖVER DU STÖD?

KONTAKTA OSS

Elin Jonsson, kurator

Elin Jonsson

Senitha Nordfjell, skolpräst

Senitha Olsson

Bilder-Hemsida-200x200px-07.jpg

Carina Westberg

bottom of page