top of page
Stödgrupp

BEROENDETERAPEUT

För dig som vill arbeta med beroendevård

BEROENDETERAPEUT

Vår utbildning är utformad för dig som vill arbeta inom beroendeområdet. Efter ett års studier kommer du att inneha omfattande kunskaper inom terapeutiska tekniker, både på individuell- och gruppnivå, samt fördjupade insikter inom beroendetillstånd.

Utbildningen är konstruerad för att rusta dig med förmågan att självständigt leda terapeutiska processer både i grupp och individuellt. Genom teoretisk inlärning och praktiska tillämpningar förbereds du för att hantera olika situationer och utmaningar, vilket stärker din kompetens inom området.

Kursen implementeras genom distansundervisning med avgörande fysiska träffar som äger rum på plats i Mellansel. Dessa träffar utgör en viktig del av utbildningen och möjliggör direkt interaktion och praktisk inlärning.

Mellansel_Logo_Folkhögskola_Verksamhetsfärg.jpg

KURSINNEHÅLL

 • Grupputveckling

 • 12-stegsprogrammet

 • Beroendelära

 • Familjesystemet

 • Gestaltterapi som metod

 • Kriminalitet i ett djupare perspektiv

UTRUSTNING

Tillgång till dator, webbkamera, mikrofon och högtalare är obligatoriskt för att kunna genomföra kursen.

HELGTRÄFFAR 23/24

 • 9-11 feb

 • 22-24 mars

 • 19-21 april

 • 31 maj - 2 juni

HELGTRÄFFAR 24/25

 • 13-15 september

 • 11-13 oktober

 • 15-17 november

 • 24-26 januari

 • 21-23 februari

 • 21-23 mars

 • 16-18 maj

ANTAGNINGSVILLKOR

För att söka till kursen krävs grundläggande gymnasiebehörighet. Utöver betyg är följande meriterande vid urvalsprocessen:
 

 • utbildning till behandlingspedagog/-assistent, socialpedagog, undersköterska eller motsvarande.

 • yrkeserfarenhet inom yrkesområdet

  Vid tidigare eget beroende ställs krav på minst tre års nykterhet samt genomförd egen behandling.

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA KURSANSVARIG

George konstantinidis

GEORGE KONSTANTINIDIS

Kursansvarig Beroendeterapeut

info@gk-utbildning.se

bottom of page