top of page
Stödgrupp

BEROENDETERAPEUT

För dig som vill arbeta med beroendevård

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

BEROENDETERAPEUT 

Vår utbildning är utformad för dig som vill arbeta inom beroendeområdet. Efter ett års studier kommer du att inneha omfattande kunskaper inom terapeutiska tekniker, både på individuell- och gruppnivå, samt fördjupade insikter inom beroendetillstånd.

Utbildningen är konstruerad för att rusta dig med förmågan att självständigt leda terapeutiska processer både i grupp och individuellt.

KURSINNEHÅLL
 • Grupputveckling

 • 12-stegsprogrammet

 • Beroendelära

 • Familjesystemet

 • Gestaltterapi som metod

 • Kriminalitet i ett djupare perspektiv

STUDIEUPPLÄGG

Genom teoretisk inlärning och praktiska tillämpningar förbereds du för att hantera olika situationer och utmaningar, vilket stärker din kompetens inom området.

 

Kursen implementeras genom distansundervisning med obligatoriska fysiska träffar som äger rum på plats i Mellansel. Dessa träffar utgör en viktig del av utbildningen och möjliggör direkt interaktion och praktisk inlärning.

UTRUSTNING

Tillgång till dator, webbkamera, mikrofon och högtalare är obligatoriskt för att kunna genomföra kursen.

KURSPAKET

Då helgträffarna är obligatoriska erbjuder vi dig ett förmånligt kurspaket som inkluderar boende och mat under kurshelgerna. 

Hösttermin:

4570 kr

Vårtermin:

6100kr

HELGTRÄFFAR 24/25
 • 13-15 september

 • 11-13 oktober

 • 15-17 november

 • 24-26 januari

 • 21-23 februari

 • 21-23 mars

 • 16-18 maj

ANTAGNINGSVILLKOR

För att söka till kursen krävs grundläggande gymnasiebehörighet. Utöver betyg är följande meriterande vid urvalsprocessen:
 

 • utbildning till behandlingspedagog/-assistent, socialpedagog, undersköterska eller motsvarande.

 • yrkeserfarenhet inom yrkesområdet

  Vid tidigare eget beroende ställs krav på minst två års nykterhet samt genomförd egen behandling.

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Vi ser fram emot att välkomna dig till vår skola och lära känna dig. Om du har några frågor eller funderingar angående antagningsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att stödja dig på din väg mot framgång!

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA KURSANSVARIG
George konstantinidis.jpg

George Konstantinidis

KURSANSVARIG BEROENDETERAPEUT

info@gk-utbildning.se

bottom of page