top of page

Beroendeterapeut

psychology-2706902_1920_edited_edited.jpg
Hem: Om

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med grupper och/eller enskilda samtal, med fördjupade kunskaper om olika beroendetillstånd inom missbruks-/beroendevården.

Beroendeterapeuter har fördjupade kunskaper i att leda processer självständigt och/eller ingå i behandlarteam.

 

Hos oss får du träna på terapeutiska tekniker och ett professionellt förhållningssätt.

 

Kurser

Grupputveckling
12-stegsprogrammet
Beroendelära
Familjesystemet
Gestaltterapi som metod
Kriminalitet i ett djupare perspektiv

 

Kurstider:

 

22 augusti – 21 december 2022
09 januari – 19 maj 2023

Kursen är en distanskurs med obligatoriska träffar på plats samt praktik på av oss godkänt behandlingscenter

 

Kurshelger på skolan:


09-11 september
14-16 oktober
25-27 november

27-29 januari
10-12 mars
12-14 maj

 

​Det är 6 veckors praktik på ett ställe man söker själv, som ska vara godkänt av oss. Väljer man att gå utbildningen bara för sin egen skull så behöver man inte göra nån praktik. Har man ett yrke inom branschen så kan man göra sin praktik där samtidigt. Vill man dela upp veckorna på olika ställen så kan man göra det. Veckorna räknas som 5 arbetsdagar heltid. Det ska finnas tillfället att ha samtal/lektion/grupp. Att vara med på personalmöte, behandlarträff, överlämning. 

Avgifter


Deltagaren behöver själv införskaffa dator, webbkamera, mikrofon och högtalare. Till utbildningen kommer även deltagaren själv stå för litteraturen. Grundavgift 500 kr per termin tillkommer. Deltagare ombesörjer även kostnader för boende under vistelsen på Mellansels folkhögskola se priser här >>

Antagningsvillkor

 

För att söka till kursen ska du ha grundläggande gymnasiebehörighet.
Följande är, utöver betyg, meriterande vid urvalsprocessen:

  1. utbildning till behandlingspedagog/-assistent, socialpedagog, undersköterska eller motsvarande.

  2. yrkeserfarenhet inom yrkesområdet.

 

Om du tidigare haft eget beroende ställs krav om minst tre års nykterhet samt egen behandling.

 

Antagningsprocessen går till så här:

  1. Kontroll av att insända handlingar uppfyller ovanstående krav.

  2. De mest meriterade sökande kallas till intervju.

  3. Slutligt urval baseras på fastställda urvalskriterier.

  4. Antagningsbesked skickas ut.

 

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 april 2023.

Välkommen med din ansökan!

bottom of page