Beroendeterapeut

psychology-2706902_1920_edited_edited.jpg
 

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med grupper och/eller enskilda samtal, med fördjupade kunskaper om olika beroendetillstånd inom missbruks-/beroendevården.

Beroendeterapeuter har fördjupade kunskaper i att leda processer självständigt och/eller ingå i behandlarteam.

 

Hos oss får du träna på terapeutiska tekniker och ett professionellt förhållningssätt.

 

Kurser

Grupputveckling
12-stegsprogrammet
Beroendelära
Familjesystemet
Gestaltterapi som metod
Kriminalitet i ett djupare perspektiv

 

Kurstider:

 

22 augusti – 21 december 2022
09 januari – 19 maj 2023

Kursen är en distanskurs med obligatoriska träffar på plats samt praktik på av oss godkänt behandlingscenter

 

Kurshelger på skolan:


09-11 september
14-16 oktober
25-27 november

27-29 januari
10-12 mars
12-14 maj

Avgifter


Deltagaren behöver själv införskaffa dator, webbkamera, mikrofon och högtalare. Till utbildningen kommer även deltagaren själv stå för litteraturen. Grundavgift 500 kr per termin tillkommer. Deltagare ombesörjer även kostnader för boende under vistelsen på Mellansels folkhögskola se priser här >>

Antagningsvillkor

 

För att söka till kursen ska du ha grundläggande gymnasiebehörighet.
Följande är, utöver betyg, meriterande vid urvalsprocessen:

  1. utbildning till behandlingspedagog/-assistent, socialpedagog, undersköterska eller motsvarande.

  2. yrkeserfarenhet inom yrkesområdet.

 

Om du tidigare haft eget beroende ställs krav om minst tre års nykterhet samt egen behandling.

 

Antagningsprocessen går till så här:

  1. Kontroll av att insända handlingar uppfyller ovanstående krav.

  2. De mest meriterade sökande kallas till intervju.

  3. Slutligt urval baseras på fastställda urvalskriterier.

  4. Antagningsbesked skickas ut.

 

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 april 2023.

Välkommen med din ansökan!