top of page
Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

SKOLLEDNING

Karin Jardstam, rektor

KARIN JARDSTAM

Rektor

Direkt: 0661- 65 44 02

Anna Gripenrot, enhetsansvarig mat&logi Mellansels folkhögskla

ANNA GRIPENROT
 

Direkt: 0661-65 44 17

Enhetsansvarig mat & logi

Jan Höglander, fastighetsansvarig Mellansels folkhögskola

JAN HÖGLANDER
 

Enhetsansvarig fastighet

Direkt: 0661-65 44 07

Anna Renning

ANNA RENNING
 

Enhetsansvarig 

administration

Direkt: 0661-65 44 03

Skolledning

ADMINISTRATION

Anci Nordin

ANCI NORDIN

Deltagarfakturering

Direkt: 0661-65 44 04

Sara Elfgren

SARA ELFGREN

Deltagaradministration

Direkt: 0661- 65 44 05

Mia Eriksson, verksamhetssamordnare

MIA ERIKSSON

Verksamhetssamordnare

Direkt: 0661- 65 44 01

Sisay Game, IT-ansvarig

SISAY GAME

IT-ansvarig

Direkt: 0661- 65 44 08

Anna Renning

ANNA RENNING

Enhetsansvarig

Direkt: 0661- 65 44 03

ADMINSTRATION
Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

KURATOR

SPECIALPEDAGOG

SKOLPRÄST

HUSMOR

Elin Jonsson, kurator

ELIN JONSSON

Kurator

Växel: 0661-65 44 00

Carina Westberg

CARINA WESTBERG

Specialpedagog

Växel: 0661- 65 44 00

Senitha Nordfjell, skolpräst

SENITHA OLSSON

Skolpräst

Växel: 0661- 65 44 00

Helen Karlsson

HELEN KARLSSON

Husmor

Direkt: 0661- 65 44 11

Kurator, skolpräst, husmor
specialpedagog
Kursansvarg

KURSANSVARIG

David Wahlén, kursansvarig och lärare

DAVID WAHLÉN

Kyrkomusiker

Körakademin

Direkt: 0661-65 44 13

Lina Berglund

LINA BERGGREN

Allmän kurs

 

Växel: 0661- 65 44 00

Anders Yngvesson, kursansvarig

ANDERS YNGVESSON

Baslinjen

 

Växel: 0661- 65 44 00

Terese Fredenwall, kursansvarig songwriter

TERESE FREDENWALL

Songwriter

 

Växel: 0661- 65 44 00

Peter Nilsson

PETER NILSSON

Trafiklinjen

 

Växel: 0661- 65 44 00

Claudine Umubyeyi, kursansvarig

CLAUDINE UMUBYEYI

Ny i Sverige

 

Direkt: 0661-65 44 14

Kiina Lagerqvist, kursansvarig och assistent

KIINA LAGERQVIST

Taxi

 

Växel: 0661-65 44 00

Tobias Helén

TOBIAS HELÉN

Musiklinjen

 

Växel: 0661-65 44 00

George konstantinidis

GEORGE KONSTANTINIDIS

Beroendeterapeut

 

Mobil: 076-102 47 00

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

LÄRARE

Emil Sydhage lärare

EMIL SYDHAGE

Songwriter och musik

Växel: 0661- 65 44 00

Carina Westberg

CARINA WESTBERG

Svenska 

Växel: 0661-65 44 00

Mikael Holmnèr

MIKAEL HOLMNÉR

Naturvetenskap, matematik och hälsa

Växel: 0661-65 44 00

Jenny Persson

JENNY PERSSON

Engelska och religion  Samhällskunskap Baslinjen

Växel: 0661-65 44 00

Elin Sydhage

ELIN SYDHAGE

Sång och kör

Växel: 0661-65 44 00

Terese Fredenwall, kursansvarig songwriter

TERESE FREDENWALL

Songwriter och musik

Växel: 0661- 65 44 00

Jonas Nyström

JONAS NYSTRÖM

Musik och samhälle, 

musikteori och Körakademin

Växel: 0661- 65 44 00

Andreas Sandlund

ANDREAS SANDLUND

Piano

Växel: 0661- 65 44 00

Cecilia Grönfelt

CECILIA GRÖNFELT

Sång

Växel: 0661 65 44 00

Anders Yngvesson, kursansvarig

ANDERS YNGVESSON

Allmänna ämnen Baslinjen, hälsa, samhällskunskap, svenska

Växel: 0661-65 44 00

Håkan Dahlén

HÅKAN DAHLÉN

Solistisk orgel

Växel: 0661- 65 44 00

Niklas Jansson

NIKLAS JANSSON

Liturgisk orgel

 

Växel: 0661-65 44 00

Camilla Klinth

CAMILLA KLINTH

Sång

kyrkomusiker distans

 

Växel: 0661-65 44 00

Mats Ternvall_edited.jpg

MATS TERNVALL

Orgelmetodik

 

Växel: 0661- 65 44 00

Lotta Nordström

LOTTA NORDSTRÖM

Profilämnen Baslinjen

 

Växel: 0661- 65 44 00

Michael Linne

MICHAEL LINNÉ

Klassiskt piano

 

Växel: 0661- 65 44 00

Senitha Nordfjell, skolpräst

SENITHA OLSSON

Pastoralteologi

 

Växel: 0661- 65 44 00

Kiina Lagerqvist, kursansvarig och assistent

KIINA LAGERQVIST

Taxi

 

Växel: 0661-65 44 00

Tobias Helén

TOBIAS HELÉN

Musik

 

Växel: 0661-65 44 00

Håkan Nilsson

HÅKAN NILSSON

Hälsa och profilämnen

 

Växel: 0661-65 44 00

Peter Nilsson

PETER NILSSON

Trafik och hälsa

 

Växel: 0661- 65 44 00

Claudine Umubyeyi, kursansvarig

CLAUDINE UMUBYEYI

Språk, naturkunskap, samhällskunskap Ny i Sverige

 

Direkt: 0661-65 44 14

David Wahlén, kursansvarig och lärare

DAVID WAHLÉN

Körledning,

Liturgisk dirigering, Körakademin

 

Direkt: 0661-65 44 13

Lina Berggren

LINA BERGGREN

Historia, svenska, samhällskunskap

 

Växel: 0661-65 44 00

Helena Byström

HELENA BYSTRÖM

Profilämnen

 

Växel: 0661- 65 44 00

Johan öijen

JOHAN ÖIJEN

Musik

 

Växel: 0661-65 44 00

Johan Shutte

JOHAN SHUTTE

Profilämnen

 

Växel: 0661-65 44 00

Jonathan Lundberg

JONATHAN LUNDBERG

Musik

 

Växel: 0661-65 44 00

Lärare

ASSISTENTER

Assistenter
Lotta Nordström

LOTTA NORDSTRÖM

Baslinjen

 

Växel: 0661- 65 44 00

Charlotte Wattugård

CHARLOTTE WATTUGÅRD

 

Växel: 0661-65 44 00

Musiklinjen

Håkan Nilsson

HÅKAN NILSSON

Baslinjen

 

Växel: 0661-65 44 00

Rena Pangantijon

RENA PANGANTIJON

Ny i Sverige

 

Växel: 0661-65 44 00

Johan Shütte

JOHAN SHÜTTE

Allmän kurs grund och gymn

 

Växel: 0661- 65 44 000

Helena Byström

HELENA BYSTRÖM

Allmän kurs grund och gymn

 

Växel: 0661-65 44 00

Kiina Lagerqvist, kursansvarig och assistent

KIINA LAGERQVIST

Trafiklinjen

 

Växel: 0661-65 44 00

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

FASTIGHET

Baslinjen

Baslinjen

Lokalvård

Chitra Liv, fastighetsskötsel

CHITRA ERIYONA LIV

Lokalvård

 

Växel: 0661- 65 44 00

Enar Sjöberg

ENAR SJÖBERG

 

Växel: 0661-65 44 00

Vaktmästare

Nattaya Tangjai

NATTAYA TANGJAI

Lokalvård

 

Växel: 0661-65 44 00

Pernilla Genlund

PERNILLA GENLUND

Lokalvård

 

Växel: 0661-65 44 00

Leif Andersson

LEIF ANDERSSON

 

Växel: 0661-65 44 00

Vaktmästare

Carola Krantz

CAROLA KRANTZ

Tjänstledig

Jan Höglander, fastighetsansvarig Mellansels folkhögskola

JAN HÖGLANDER

Enhetsansvarig

 

Direkt: 0661-65 44 07

Fastighet

MAT & LOGI

Agnieszka Filipczuk- shalin

AGNIESZKA FILIPCZUK- SAHLIN

1:e Kock

Växel: 0661- 65 44 19

Lena Sjöberg

LENA SJÖBERG

Växel: 0661-65 44 19

Köksbiträde

Margita Forsberg

MARGITA FORSBERG
 

Köksbiträde

Växel: 0661-65 44 19

Amanda Odili

AMANDA ODILI
 

Kock

Växel: 0661-65 44 19

Helen Gripenrot

HELEN GRIPENROT

Konferensvärdinna

Växel: 0661- 65 44 10

Helen Karlsson

HELEN KARLSSON
 

Direkt: 0661-65 44 11

Husmor/

Hotell- och konferensansvarig

Anna Gripenrot, enhetsansvarig mat&logi Mellansels folkhögskla

ANNA GRIPENROT
 

Enhetsansvarig

Direkt: 0661-65 44 17

Mat & logi
bottom of page