Körakademin

Noter
Körakademin-1300x731.png

Körakademin är en nätbaserad distansutbildning för körsångare som syftar till att ge deltagaren möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i musik och körsång. Du deltar i en lokal kör med regelbundna repetitioner och framträdanden och övar själv körstämmor via nätverktyget We are Voice. Du får kunskaper om musikens skriftspråk och byggstenar, och om hur du tränar din röst och ditt gehör med hjälp av vårt kursmaterial. Du studerar via nätet och får tillgång till övningsmaterial via korakademin.se och wearevoice.se

För att gå kursen behöver du vara med i en kör med regelbundna repetitioner och framträdanden, eftersom ditt engagemang i kören kommer att ingå som en del i kursen .

Tillgång till dator och internet är en förutsättning för att kunna följa kursen.

Intag sker löpande och för den som blir antagen finns inga kostnader förknippade med utbildningen.