top of page

Körakademin

Noter
Körakademin-1300x731.png

Körakademin är en nätbaserad distansutbildning för körsångare som syftar till att ge deltagaren möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i musik och körsång. Du får öva notläsningsförmåga och gehör, träna din sångröst och få musikkunskaper med hjälp av övningarna på kurssajten. Du får öva dina körstämmor via appen We are Voice. Allt övningsmaterial är tillgängligt via webben på korakademin.se och wearevoice.se

För att gå kursen behöver du vara med i en lokal kör med regelbundna träffar, eftersom ditt engagemang i kören ingår som en del i kursen .

Tillgång till dator eller mobil/surfplatta och internet är en förutsättning för att kunna följa kursen.

Intag sker löpande och för den som blir antagen finns inga kostnader förknippade med utbildningen.

bottom of page