top of page
Sluta

ALKOHOL OCH ANDRA BERUSNINGSMEDEL

Hela skolområdet är en drogfri miljö, vilket innebär att användning av alkohol eller droger samt att vara påverkad inte är tillåtet vare sig i skolans lokaler, i ditt boende eller utomhus på skolans område.

För att få tillgång till boende i skolans internat krävs ett boendeavtal. Genom att underteckna detta avtal förbinder du dig att avstå från användning av alkohol eller droger på skolans område. Överträder du skolans alkoholpolicy kan ditt avtal sägas upp, och du måste söka boende på annan plats. Dessutom kan detta leda till avstängning från dina studier.

Hela policyn kan du ladda ner här:

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg
elever studerar svenska på folkhögskola

ASSISTANSVERKSAMHET

På Mellansels Folkhögskola erbjuder vi både pedagogiskt stöd, samt socialt stöd i boendet och på fritiden.

PEDAGOGISKT STÖD

På Allmän kurs, Trafiklinjen, Baslinjen, och Ny i Sverige finns assistenterna tillgängliga för hela klassen och agerar som ett extra pedagogiskt stöd utöver läraren. Det möjliggör arbete i mindre grupper och ger hög grad av individuell hjälp med studierna.

Till Musiklinjen, Songwriterlinjen, Kyrkomusiker i Mellansel finns en assistentresurs koppplad, och du kan få stöd i vardagen med olika saker så som förberedelser inför turneér och liknande.

SOCIALT STÖD

Utöver det praktiska stödet värdesätter vi även meningsfull fritid. För de som beviljats ledsagning enligt LSS/SoL i hemkommunen arrangerar vi många olika aktiviteter att delta i.

Vi utgår från deltagarnas intressen och önskemål och kan exempelvis gå på bio, besöka hockeymatcher, restauranger, njuta av konserter, pyssla, träna, spela spel och titta på film tillsammans.

Många aktiviteter genomförs i grupp, men vi arrangerar även individuella aktiviteter om så önskas.

BOENDESTÖD

För dig som beviljats boendestöd och/eller ledsagning enligt LSS/SoL i din hemkommun kan våra assistenter också stötta dig utanför skoltid.

Våra assistenter arbetar med dig, inte för dig, och stödjer i planering och utförande av vardagssysslor. Beroende på ditt behov kan du exempelvis få hjälp med väckning på morgonen, hushållssysslor, inköp med mera.​

Assistenter är tillgänglig under skoldagen, 16:30-21:00 på kvällen, och mellan 12:00-18:00 på lovfria helger.

parkering

FORDON

Kostnadsfri parkering finns tillgänglig vid kyrkan på skolområdet.​
Om det finns lediga platser med motorvärmare är det möjligt att hyra dem mot en avgift. Aktuella priser hittar du här

EL- OCH HYBRIDBILAR

Observera att det inte är tillåtet att ladda el- eller hybridbilar direkt i vanliga motorvärmaruttag. På Mellansels Hotell & Konferens besöksparkering finns två laddningsstationer för el- och hybridbilar.

HYRA FORDON

Skolan tillhandahåller en personbil, en buss och två släpvagnar. Dessa fordon är primärt avsedda för skolverksamheten men kan även hyras av deltagare för fritidsändamål. För att hyra fordonen besöker du skolexpeditionen.

KÖRKORT

För att få använda skolans fordon måste du årligen visa upp ett giltigt körkort. Detta görs hos skolexpeditionen.

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg
kapellet

ANDRUM

Du som vill är varmt välkommen att delta i Andrum i skolans kapell mellan 12:15 och 12:30 från tisdag till fredag. Varje dag har lite olika inriktning:

  • Tisdag: Berättelse och psalm

  • Onsdag: Stillhet till musik

  • Torsdag: Musikandakt med gospellinjen

  • Fredag: Berättelse och psalm

 

Detta är en möjlighet för dig att pausa och finna lugn mitt på dagen. Vi ser fram emot att välkomna dig till andrummet för stunder av eftertanke och ro.

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg
Image by Craig  Whitehead

FÖRSÄKRINGAR

Samtliga studerande vid Mellansels folkhögskola omfattas av skolans studerandeförsäkring. Försäkringen täcker olycksfall som sker på skolans område under skoldagen. 

​​

För boende i internatet omfattas även olycksfall under fritid på skolans område

STUDERANDEFÖRSÄKRING
HEMFÖRSÄKRING

Prata med ditt försäkringsbolag om du behöver teckna en separat hemförsäkring till ditt internatboende. 

Den som förvarar dyrare föremål som exempelvis instrument, bör också överväga en särskild försäkring för dessa föremål. Kolla med ditt försäkringsbolag!

bottom of page