top of page
kyrkomusiker orgel (1).jpg

KYRKOMUSIKER

För dig som vill arbeta som kyrkomusiker

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

KYRKOMUSIKER
MELLANSEL

Vår utbildning är en YH-utbildning avsedd för dig som strävar efter att bli en kyrkomusiker eller redan är verksam och vill ha en examen.  Utbildningen erbjuder flexibla heltidsalternativ på plats i Mellansel eller deltid, 50% distans. För distansstuderande inkluderar utbildningen obligatoriska träffar några gånger per termin.  

EXAMEN OCH BEHÖRIGHET

Båda studiealternativen leder till en kyrkomusikerexamen på C-nivå. Denna examen ger dig nödvändig behörighet för att ansöka om tjänster inom Svenska Kyrkan. Förutom de musikaliska kurserna inkluderar utbildningen även moment i pastoralteologi och stiftsförlagda ämnen.Observera: Medlemskap i Svenska Kyrkan är en förutsättning för anställning.

KURSINNEHÅLL
 • Solistisk orgel

 • Liturgisk orgel

 • Brukspiano

 • Klassiskt piano

 • Pedagogik och orgelmetodik

 • Orgelkunskap

 • Sång

 • Musikteori

 • Musik och samhälle 

 • Ensembleledning och kördirigering

 • Pastoralteologi

 • Lärande i arbete (praktik)

FÖRDJUPNING

Om du redan har en kyrkomusikerexamen erbjuder vi  möjligheter till fördjupning eller vidareutbildning i form av en folkhögskolekurs. Kursen startar under förutsättning att vi har fem deltagare, samt att våra lärare har utrymme att undervisa.  Du får i kursen tio timmar  med lärare under en termin i det ämne du väljer. Kontakta kursansvarig för anmälan.

TILLGODORÄKNA
TIDIGARE STUDIER

Om du tidigare har bedrivit musikstudier vid en annan folkhögskola eller musikhögskola finns möjligheten att tillgodoräkna dig vissa delar av vår utbildning. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig kursledare.

HELGTRÄFFAR FÖR DISTANS
 • 30 augusti - 1 september 

 • 20-22 september

 • 18-20 oktober

 • 22-24 november

 • 17-19 januari

 • 14-16 februari

 • 14-16 mars

 • 11-13 april

 • 9-11 maj

 • Sommarvecka 11-18 juni -25.

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg
TILLVALSMÖJLIGHETER

Utöver trafikteori finns möjlighet att parallellt studera grundläggande ämnen som svenska och matematik, antingen på grundskole- eller gymnasienivå. En individuell studieplan utformas för varje elev för att säkerställa en meningsfull och framgångsrik utbildning.

ANTAGNINGSVILLKOR

För att antas till kursen krävs godkänt antagningsprov. Se dokumenten nedan:

VALBARA PROFILER

KLASSISK

Fördjupning i klassisk orgel och pianospel.

AFRO

Fördjupning i gospelkör och brukspiano.

DSC_0298.jpg
Image by Gabriele Strasky

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

Förberedelseåret är avsett för dig som önskar ansöka till vår kyrkomusikerutbildning. Målet är att du ska vara väl förberedd för antagningsprovet och kunna genomföra det med godkänt resultat. Du ges även möjlighet att läsa in vissa ämnen som ingår i kyrkomusikerutbildningen.

Denna förberedande utbildning är också öppen för dig med andra yrkesroller inom kyrkan som vill förvärva grundläggande musikaliska kunskaper eller utforska möjligheten att bli kyrkomusiker.

Med en gedigen utbildning och rätt inställning är vägen öppen för en spännande och givande karriär som kyrkomusiker. Välkommen att utforska dina möjligheter hos oss på Mellansels Folkhögskola!

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Vi ser fram emot att välkomna dig till vår skola och lära känna dig. Antagningsproven är utformade tillsammans med Svenska Kyrkan för att säkerställa att du har rätt förutsättnignar för att klara kursen. Om du har några frågor eller funderingar angående antagningsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att stödja dig på din väg mot framgång!

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA KURSANSVARIG
David Wahlén, kursansvarig och lärare

David Wahlén

KURSANSVARIG KYRKOMUSIKER

david.wahlen@mfhs.se

bottom of page