top of page
kyrkomusiker orgel.jpg

KYRKOMUSIKER

 

För dig som vill arbeta som kyrkomusiker

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

Vi har utbildningen för dig som vill arbeta som kyrkomusiker samt för dig som redan gör det, men vill fördjupa dig eller fortbilda dig. Hos oss blir du kyrkomusiker med examen på c-nivå. Utbildningen är 2-3 år om du läser på heltid. 

 

Du kan läsa både på heltid, på plats i Mellansel eller på distans (50%), med obligatoriska träffar.  Alla varianter leder fram till en kyrkomusikerexamen på C-nivå som ger behörighet att söka tjänst i Svenska Kyrkan. I utbildningen ingår även pastoralteologi, samt stiftsförlagda kursmoment.

För att få tjänst i Svenska kyrkan måste du vara medlem där.

TILLGODORÄKNANDE

Har du studerat musik på annan folkhögskola eller musikhögskola kan du ha möjlighet att tillgodoräkna delar av kyrkomusikerutbildningen. Kontakta kursans-varig för att veta mer.

ANTAGNINGSVILLKOR

Godkända antagningsprov. Läs mer här:

KURSINNEHÅLL

 • Sång

 • Solistisk orgel

 • Pedagogik och orgelmetodik

 • Pastoralteologi

 • Orgelkunskap

 • Musikteori

 • Musik och samhälle 

 • Liturgisk sång och dirigering

 • Liturgisk orgel

 • Ensembleledning

 • Brukspiano

 • Administration

 • Lärande i arbete (praktik)

HELGTRÄFFAR 23/24

29 sep - 1 okt, 20 - 22 okt , 17 - 19 nov

19 - 21 jan, 16 - 18 feb, 22 - 24 mars, 1

2 -14 april, 3 - 5 maj

Utöver detta tillkommer en vecka i första halvan av juni 2024. Exakta datum meddelas senare.

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

Denna utbildning är ett förberedelseår för dig som vill söka till vår kyrkomusikerutbildning. Syftet med utbildningen är att du ska kunna göra ett antagningsprov till kyrkomusikerutbildningen med godkänt resultat. Du har också möjlighet att läsa in vissa av de ämnen som ingår i kyrkomusikerutbildningen. 

Du kan också gå den förberedande kyrkomusikerutbildningen

om du har en annan yrkesprofil inom kyrkan men vill skaffa dig

grundläggande musikaliska kunskaper eller om du vill känna

dig för om kyrkomusikeryrket är något för dig.

kyrkomusiker orgel.jpg

VALBARA PROFILER

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA KURSANSVARIG

David Wahlén, kursansvarig och lärare

DAVID WAHLÉN

Kursansvarig Kyrkomusiker

david.wahlen@mfhs.se

0661-65 44 13

bottom of page