top of page
kyrkomusiker orgel mellansels

KYRKOMUSIKER

För dig som vill arbeta som kyrkomusiker

Ansökan till höstterminen 2024 är öppen 29 januari - 1 april

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

KYRKOMUSIKER

Vår utbildning är en YH-utbildning för dig som vill bli kyrkomusiker eller redan är verksam och vill fördjupa eller vidareutbilda dig. Utbildningen är en flexibel heltidsutbildning på plats i Mellansel eller deltid 50% på distans. Du som läser på distans deltar i obligatoriska träffar några gånger per termin.

Båda studieformerna leder fram till en kyrkomusiker-examen på C-nivå, vilket ger dig behörighet att söka tjänst i Svenska Kyrkan. Utöver de musikaliska kurserna ingår pastoralteologi och stiftsförlagda moment i utbildningen.

Observera att medlemskap i Svenska Kyrkan krävs för att få tjänst där.

TILLGODORÄKNANDE

Om du tidigare har studerat musik vid en annan folkhögskola eller musikhögskola kan du möjligen tillgodoräkna dig vissa delar av utbildningen. För ytterligare information vänligen kontakta kursansvarig. 

HELGTRÄFFAR 23/24

 • 19 - 21 januari

 • 16 - 18 februari

 • 22 - 24 mars

 • 12 -14 april

 • 3 - 5 maj

 • Sommarvecka 12-18 juni -24.

KURSINNEHÅLL

 • Solistisk orgel

 • Liturgisk orgel

 • Brukspiano

 • Klassiskt piano

 • Pedagogik och orgelmetodik

 • Orgelkunskap

 • Sång

 • Musikteori

 • Musik och samhälle 

 • Ensembleledning och kördirigering

 • Pastoralteologi

 • Lärande i arbete (praktik)

ANTAGNINGSVILLKOR

Godkända antagningsprov. Läs mer här:

HELGTRÄFFAR 24/25

 • 30 augusti - 1 september 

 • 20-22 september

 • 18-20 oktober

 • 22-24 november

 • 17-19 januari

 • 14-16 februari

 • 14-16 mars

 • 11-13 april

 • 9-11 maj

 • Sommarvecka 11-18 juni -25.

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

Du kan också gå den förberedande kyrkomusikerutbildningen om du har en annan yrkesprofil inom kyrkan men vill skaffa dig grundläggande musikaliska kunskaper eller om du vill känna dig för om kyrkomusikeryrket är något för dig.

kyrkomusiker orgel Mellansels

Denna utbildning är ett förberedelseår för dig som vill söka till vår kyrkomusikerutbildning. Syftet är att du ska kunna göra ett antagningsprov till kyrkomusikerutbildningen med godkänt resultat. Du har också möjlighet att läsa in vissa av de ämnen som ingår i kyrkomusikerutbildningen.

VALBARA PROFILER

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA KURSANSVARIG

David Wahlén, kursansvarig och lärare

DAVID WAHLÉN

Kursansvarig Kyrkomusiker

david.wahlen@mfhs.se

0661-65 44 13

bottom of page