top of page

Kyrkomusiker

Kantor-händer-mindre-1300x731.jpg
Hem: Om

Många olika utbildningsvägar

 

På Mellansels Folkhögskola kan du välja olika vägar för att få din kyrkomusikersexamen.
Kyrkomusikerutbildning, ordinarie eller distans. Båda studievarianter läses som Yrkeshögskoleutbildning, 500 YH-poäng eller Folkhögskolekurs.

För att du ska få behörighet till tjänst i Svenska kyrkan, krävs att du även läser en pastoralteologisk utbildning. Den pastoralteologiska utbildningen går att läsa integrerat med de musikaliska delarna i Mellansel. Tre veckor (en vecka vid tre olika tillfällen) förläggs studierna vid Svenska kyrkans Utbildningsinstitut i Uppsala (eller Lund). Antagna till vår kyrkomusikerutbildning blir automatiskt antagna till den pastoralteologiska utbildningen om inte avanmälan sker av den studerande.

Vi har även en Grundkurs i orgelspel för dig som behöver förberedelse inför din yrkesutbildning, samt Fortbildning för kyrkomusiker.

Kyrkomusikerutbildning

 

Kyrkomusikerutbildningen leder tillsammans med Pastoralteologisk utbildning fram till Kyrkomusikerexamen.

Som studerande spelar du vid skolans olika gudstjänster och deltar i skolans konsertverksamhet.

Du som söker ska ha en väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång, samt ha behörighet för högskolestudier.

Längd på kursen: 2,5 år inklusive församlingsförlagd LIA (Lärande i Arbete)

Kyrkomusikerutbildning distans

 

Du som förvärvsarbetar eller är upptagen under veckorna på annat sätt kan glädjas åt en halvfartsvariant på utbildningen. Den har ett identiskt kursinnehåll med helfartsutbildningen.

Distanskursen utgörs av nio intensivhelger på skolan, plus en sommarkurs under juni eller augusti. Du måste därför ha utrustning för att spela in lektionerna samt tillgång till övningsinstrument på din hemort.

Du ska ha datavana och en god studiedisciplin eftersom kursen kräver omfattande självstudier.

Längd på kursen: 4,5 – 5 år inklusive församlingsförlagd LIA (Lärande i Arbete)

Profilval

 

Vare sig du går kyrkomusikerutbildningen som skolbunden utbildning eller på distans, kan du välja mellan två olika profiler. Båda leder fram till kyrkomusikersexamen.

  • KLASSISK PROFIL med inriktning på klassisk orgel och pianospel.

  • AFROPROFIL med större tyngdpunkt på kördirigering och brukspiano.

Musicera

 

På skolan finns det utmärkta möjligheter för musicerande. Vi har välutrustade musiksalar, en egen kyrka och ett skolkapell samt ett 20-tal övningsrum. Det finns sex orglar som du får öva på.

Ansökan

 

Senast den 1 april vill vi ha din ansökan samt bekräftelseavgift. Bekräftelseavgiften är 650 kr. I summan ingår boende en natt på hotell samt all mat i samband med antagningarna vid sökning på plats i Mellansel. 

Du kan välja att göra alla prov utom gruppledningsprovet digitalt.

Efter sista ansökningsdag får du via mejl kallelse till antagningsdagarna. Under dessa dagar får du göra dina spelprov. Datum för antagningsprov  är 20 och 21 april.

bottom of page