top of page
kyrkomusiker orgel mellansels

KYRKOMUSIKER

För dig som vill arbeta som kyrkomusiker

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

KYRKOMUSIKER

Vår utbildning är en YH-utbildning avsedd för dig som strävar efter att bli en kyrkomusiker eller redan är verksam och vill ha en examen.  Utbildningen erbjuder flexibla heltidsalternativ på plats i Mellansel eller deltid, 50% distans. För distansstuderande inkluderar utbildningen obligatoriska träffar några gånger per termin.  

EXAMEN OCH BEHÖRIGHET

Båda studiealternativen leder till en kyrkomusikerexamen på C-nivå. Denna examen ger dig nödvändig behörighet för att ansöka om tjänster inom Svenska Kyrkan. Förutom de musikaliska kurserna inkluderar utbildningen även moment i pastoralteologi och stiftsförlagda ämnen.

Observera: Medlemskap i Svenska Kyrkan är en förutsättning för anställning.

FÖRDJUPNING

Om du redan har en kyrkomusikerexamen, erbjuder vi  möjligheter till fördjupning eller vidareutbildning i form av en folkhögskolekurs. Kursen startar under förutsättning att vi har fem deltagare, samt att våra lärare har utrymme att undervisa.  Du får i kursen tio timmar  med lärare under en termin i det ämne du väljer. Kontakta kursansvarig för anmälan.

TILLGODORÄKNA TIDIGARE STUDIER

Om du tidigare har bedrivit musikstudier vid en annan folkhögskola eller musikhögskola finns möjligheten att tillgodoräkna dig vissa delar av vår utbildning. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig kursledare.

ANTAGNINGSVILLKOR

Godkända antagningsprov. Läs mer här:

KURSINNEHÅLL

 • Solistisk orgel

 • Liturgisk orgel

 • Brukspiano

 • Klassiskt piano

 • Pedagogik och orgelmetodik

 • Orgelkunskap

 • Sång

 • Musikteori

 • Musik och samhälle 

 • Ensembleledning och kördirigering

 • Pastoralteologi

 • Lärande i arbete (praktik)

HELGTRÄFFAR 23/24

 • 19 - 21 januari

 • 16 - 18 februari

 • 22 - 24 mars

 • 12 -14 april

 • 3 - 5 maj

 • Sommarvecka 12-16 juni -24.

HELGTRÄFFAR 24/25

 • 30 augusti - 1 september 

 • 20-22 september

 • 18-20 oktober

 • 22-24 november

 • 17-19 januari

 • 14-16 februari

 • 14-16 mars

 • 11-13 april

 • 9-11 maj

 • Sommarvecka 11-18 juni -25.

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

Förberedelseåret är avsett för dig som önskar ansöka till vår kyrkomusikerutbildning. Målet är att du ska vara väl förberedd för antagningsprovet och kunna genomföra det med godkänt resultat. Du ges även möjlighet att läsa in vissa ämnen som ingår i kyrkomusikerutbildningen.

Denna förberedande utbildning är också öppen för dig med andra yrkesroller inom kyrkan som vill förvärva grundläggande musikaliska kunskaper eller utforska möjligheten att bli kyrkomusiker.

Med en gedigen utbildning och rätt inställning är vägen öppen för en spännande och givande karriär som kyrkomusiker. Välkommen att utforska dina möjligheter hos oss på Mellansels Folkhögskola!

kyrkomusiker orgel Mellansels

VALBARA PROFILER

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA KURSANSVARIG

David Wahlén, kursansvarig och lärare

DAVID WAHLÉN

Kursansvarig Kyrkomusiker

david.wahlen@mfhs.se

0661-65 44 13

bottom of page