top of page

PROJEKT: NYA VÄGAR FÖR FOLKBILDNING OCH FÖRETAGANDE 

Ett treårigt projekt, finansierat av ESF, 1:1 och Region Västernorrland, som arbetar för att
stärka samverkan mellan folkhögskolan och företagsfrämjande aktörer i regionen.

ÖKAD SAMVERKAN MELLAN FOLKHÖGSKOLAN OCH FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTÖRER

Det finns idag en alltför svag samverkan mellan folkhögskola som utbildningsform och de aktörer som främjar företagsutveckling. Det finns även färre antal egenanställda bland deltagare (elever) som har gått på folkhögskola jämfört med andra utbildningsformer. Bland deltagare (elever) på Allmän kurs på folkhögskola minskar dessutom antalet egenanställda.


Projektet ska identifiera företagsfrämjande processer och arbeta med hållbara
utbildningsstrukturer och samverkansprocesser som bidrar till kompetensförsörjning, anställningsbarhet och eget företagande. Med projektet vill vi fånga upp och stötta individen samtidigt som vi bygger starkare strukturer för långsiktighet i glesa miljöer där det finns särskilt svaga samverkansstrukturer. Detta för att kunna skapa goda möjligheter till ett eget företagande för samtliga målgrupper inom folkhögskolan.


Projektet förväntas resultera i en ökad samverkan mellan företagsfrämjande aktörer och folkhögskolorna som leder till en utvecklad utbildningsstruktur på folkhögskolorna som i sin tur leder till ett ökat entreprenöriellt lärande hos deltagarna (eleverna). Detta gör att projektet i ett långsiktigt perspektiv bidrar till att det startas fler företag i länet. Det minskar även arbetslöshet samt ökar anställningsbarhet då dessa kunskaper allt mer efterfrågas inom näringslivet.

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

PROJEKTMÅL

1

2

3

4

Samverkan

Stärka samverkan mellan folkhögskolorna och företagsfrämjande aktörer i länet
genom att skapa hållbara samverkansprocesser och samverkansytor.

Nya processer

Identifiera nya företagsfrämjande processer som bidrar till kompetensförsörjning, anställningsbarhet och eget företagande.

Entreprenöriellt lärande

Skapa en hållbar utbildningsstruktur som innehåller entreprenöriellt lärande för deltagare på folkhögskolorna genom att pröva nya metoder och arbetssätt.

Entreprenöriellt lärande

Mångfald för företagande

FOLKHÖGSKOLOR I PROJEKTET

De tre folkhögskolorna som har Region Västernorrlands som huvudman arbetar tillsammans
med länets rörelsedrivna skolor Härnösands och Mellansels Folkhögskola i projektet.

HOLA FOLKHÖGSKOLA
 

ÅLSTA FOLKHÖGSKOLA
 

HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA

ÖRNSKÖLDSVIKS FOLKHÖGKSOLA

MELLANSELS FOLKHÖGKSOLA

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTÖRER I PROJEKTET

I projektet jobbar vi med ett urval av företagsfrämjande aktörer, se nedan.

COOMPANION

coompanion.se

BIZMAKER

NYFÖRETAGARCENTRUM

STYRELSEMEDLEMMAR

Hans- Olof Furberg

 Verksamhetschef Kultur ochbildningsverksamheten, Regional utveckling, projektägare

Fredrik Kuoppa

Affärschef, Almi

Lars Sörling

Ordförande, Nyföretagarcentrum Sundsvall Timrå Härnösand

Veronica Nilsson

Adjungerande medlem

Projektkommunikatör, Region Västernorrland

Hans Norelius

Rektor Härnösand folkhögskola, representat Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation (RIO) Västernorrland

Mona Sundin

Affärsområdeschef Science Park, Bizmaker

Annika Bergman

Adjungerande medlem

Projektledare och administratör, Region Västernorrland

Anders Björlund

Adjungerande medlem

Projektmedfinansiär, Europeiska socialfonden (ESF)

Ylva Hardesson

Rektor Örnsköldsviks folkhögskola, representat Region Västernorrlands
folkhögskolor

Kerstin Stickler

Rådgivare &  affärsutvecklare, Coompanion

Hans Asplund

Adjungerande medlem

Projektekonom, Region Västernorrland

INFORMATION

PROJEKTNAMN: 

Nya vägar för folkbildning och företagande, 23-006-S02

PROJEKTÄGARE:

Region Västernorrland

PERIOD

1 oktober 2023 - 30 september 2026

BUDGET:

7 778 106 kr

FINANSIÄRER:

ESF (Europeiska socialfonden), 1:1-medel,

Region Västernorrland

KONTAKT:

Annika Bergman, projektledare Region Västernorrland
E-post: annika.bergman@rvn.se, Telefon: 076-130 25 64

Bild Projektsida RVN Nya Vägar 2 ver 2.png
bottom of page