top of page

Trivselregler

Kom i tid till lektioner och övriga samlingar. Ogiltig frånvaro och upprepad sen ankomst till lektioner och övriga obligatoriska samlingar kan påverka ditt kursintyg.

Alkoholhaltiga drycker och andra droger får inte användas eller förvaras på skolområdet eller vid skolans arrangemang. Du får inte komma till skolan påverkad av alkohol eller andra droger. Rökning på skolområdet är tillåten utomhus vid utplacerade askkoppar. Vid entrédörrar är rökning förbjuden, liksom rökning inomhus. Detta gäller såväl gemensamma lokaler som personliga rum på internatet.

Mobiltelefon ska inte användas under lektionstid och vara i tyst läge. I kapellet och restaurangen får du ha mobilen på tyst läge. Önskar du prata i telefonen måste du gå ut ur lokalen.

Undvik parfymer av hänsyn till doftallergiker.

När du är den sista att lämna ett rum måste du se till att fönster och dörrar är stängda och att lampor och stearinljus är släckta.

Om du använder något av skolans internatkök, måste du diska och städa efter dig.

All parkering på skolområdet är otillåten.

Om du har skadat eller förstört skolans egendom ska du ersätta densamma eller svara för försäkringens självrisk.

bottom of page