top of page

Temadagar

5-10 dagar per år ägnas åt skolövergripande verksamhet med obligatorisk närvaro då alla linjer arbetar tillsammans.

Innehållet kan vara teoretiskt eller gemensam praktisk verksamhet kring teman. En dag per termin arbetar vi hårt med att göra skolområdet fint: vi räfsar löv och klipper buskar mm. Den dagen märks det tydligt vad delat ansvar innebär i praktiken!

bottom of page