Pastoralteologi

bible-2690295_1920-1300x731.jpg

Mellansels folkhögskola är en av en handfull skolor i Sverige som ger kyrkomusikerutbildning. Sedan höstterminen 2014 är förutom godkänd kyrkomusikerexamen också en pastoralteologisk utbildning obligatorisk för behörighet till kyrkomusikaliska tjänster inom Svenska kyrkan. Tänk på att du måste vara medlem i Svenska kyrkan för att få tjänst.

Antagna till kyrkomusikerutbildningen blir automatiskt antagna till utbildningen om inte avanmälan sker av den studerande.

Pastoralteologisk utbildning går bra att läsa parallellt med kyrkomusiker studierna, men kan till stora delar även läsas separat utan direkt koppling till kyrkomusikerutbildning.