top of page
DSC_0263.jpg

BEHÖRIGHET, ANTAGNING, OCH URVAL

INFÖR ANSÖKAN

På respektive kurssida finns information om kursens längd och innehåll, samt eventuella antagningskrav. I ansökan framgår vilka uppgifter och handlingar som krävs. Vid funderingar hittar du även kontaktuppgifter till kursansvarig på kurssidan.

På sidan kostnader finns information om kostnader som kan tillkomma under studietiden, så som boende, mat, grundavgift, och kostnader kopplade till kurser. 

ANSÖKNINGSPROCESSEN

Antagningsförfarandet ser olika ut beroende på kurs. Information finns på respektive kurssida, och mer information ges efter ansökan till kursen. I de fall vi behöver göra ett urval väger vi in kursspecifika krav (exempelvis praktiska prov), samt saker som vilket behov deltagaren har av kursen och om denne bedöms klarar studierna. 

Ett antagningsbesked skickas därefter ut till alla som sökt kursen. Du som antagits till skolan får även ett antagningsformulär att besvara, med bland annat frågor om önskemål om boende och eventuellt behov av specialkost.

Kom ihåg att du själv också behöver tacka ja eller nej till kursen du antagits till.

 

Innan kursstart skickas även ett välkomstbrev med information om startdag och tid, samt kursspecifik information ut till alla antagna. 

KURSSTART

Läsårets startar med en introduktionsvecka. Under veckan får alla deltagare rundtur på skolområdet, fotografering sker, och praktisk information om exempelvis måltider, skolans policys, terminstider och ledigheter, frånvaroregler, tillgång till lokaler, och annat som kan vara bra att veta. 

Du som läser på distans får informationen under din första obligatoriska träff på skolan.

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg
möte

DELTAGARINFLYTANDE

Mellansels Folkhögskola har tre deltagarråd:

  • Skol-IF 

  • Matrådet

  • Deltagarrådet 

I varje deltagarråd finns representanter från skolans alla kurser. Deltagarråden träffas med jämna mellanrum under läsåret och framför önskemål och synpunkter från sina skolkramrater till lärare, skolledning, och övrig personal. 

SKOL-IF

Skol-IF tar upp frågor som rör gymnastiksal och gym, och anordnar fysisk aktivitet där både personal och deltagare är välkomna att delta. Fokus ligger på att alla får och kan vara med. 

MATRÅDET

Matrådet tar upp frågor rörande kost och måltider. Det kan handla om önskemål av olika slag, och planering av olika temadagar, exempelvis har matrådet tidigare varit

med och planerat tårtbuffé. 

DELTAGARRÅDET

Deltagarrådet tar upp övriga frågor som rör skolmiljön. Det kan handla om miljön i klassrummen, tillgänglighet och rutiner

Image by Afif Ramdhasuma

TVISTER

Om du som deltagare är missnöjd med dina studier vänder du dig i första hand till kursansvarig. Upplever du efter det att du fortfarande får gehör kan du prata med rektor, och därefter styrelsen.

Är du fortfarande inte nöjd med de eventuella åtgärder eller beslut som styrelsen lämnar kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, för en opartisk prövning. 

OM DU ÄR MISSNÖJD
OM DU MISSKÖTER DIG

Om du som deltagare missköter dina studier, bryter mot ditt boendeavtal eller någon av skolans policys kommer vi göra en utredning. Beroende på grad av misskötsel och vad den består av kommer rektor, kurator, kursansvarig, husmor och husvärd kopplas in. 

 

Skulle misskötseln upprepas kan du stängas av från ditt boende och studier. 

VIKTIGA LÄNKAR

IMG_4660.webp

BOENDE OCH MAT

elever studerar svenska på folkhögskola

EXTRA STÖD

green plant in clear glass vase_edited.jpg

KOSTNADER

bottom of page