Skolledning & Enhetsansvarig

Bilder-Hemsida-200x200px-022.jpg
Bilder-Hemsida-200x200px-05.jpg

Karin Jardstam

Rektor

0661-65 44 02
karin.jardstam@mfhs.se

Bilder-Hemsida-200x200px-019.jpg
Bilder-Hemsida-200x200px-06.jpg

Anna Gripenrot

Enhetsansvarig Mat & Logi

0661-65 44 17
anna.gripenrot@mfhs.se

Jan Höglander

Enhetsansvarig Fastighet

0661-64 44 07
jan.hoglander@mfhs.se

Anna Renning

Enhetsansvarig Administration, kamrer

0661-65 44 03
anna.renning@mfhs.se