In- & utflyttning

Inflyttning

Information om inflyttning augusti 2022 finns i skolans utskickade välkomstbrev. Har du ytterligare frågor mejla till: info@mfhs.se

Utflyttning

Under juluppehållet, 17 december 2021 – 10 januari 2022, är boendet kallställt och stängt. Under övriga lov kan du bo kvar i ditt rum om du vill.

Senast fredag 3 juni 2022 måste du flytta ut och lämna rummet.