top of page

Försäkringar

För samtliga studerande gäller skolans studerandeförsäkring vid olycksfall under skoldagen när du vistas på skolan.

För internatboende gäller skolans studerandeförsäkring vid olycksfall under skoltid och fritid.

 

Om du har värdefulla föremål på skolan är en hemförsäkring att rekommendera. Även vid studieresor täcker en hemförsäkringar vissa skadekostnader.

bottom of page