top of page

Förberedande kyrkomusikerutbildning

organ-70601_1920-1300x731.jpg
Hem: Om

Utbildningen förbereder dig för att söka kyrkomusikerutbildning på folkhögskola eller musikhögskola. Du kan också gå den förberedande kyrkomusikerutbildningen om du har en annan yrkesprofil inom kyrkan men vill skaffa dig grundläggande musikaliska kunskaper eller om du vill känna dig för om kyrkomusikeryrket är något för dig.

 

Den förberedande utbildningen är ett förberedelseår för dig som vill söka till vår kyrkomusikerutbildning. Syftet med utbildningen är att du ska kunna göra ett antagningsprov med godkänt resultat. Du har också möjlighet att läsa in vissa av de ämnen som ingår i kyrkomusikerutbildningen.

 

Förberedelseår

Den förberedande utbildningen garanterar inte att du kommer att antas till kyrkomusikerutbildningen även om det är vår ambitionsmål. Vid antagningen konkurrerar du om platserna på samma villkor som de andra kyrkomusikersökande.

Förberedande kyrkomusikerutbildning kan också vara ett förberedelseår för dig som vill söka till musikhögskolans kyrkomusikerutbildning. Du bör då ha mycket goda förkunskaper i orgel, piano och sång när du börjar ditt år.

Detta kan också vara ett år för dig som ännu inte vet om kyrkomusikeryrket är ”ditt yrke”. Du får då under ett år möjlighet att prova på hur det är att studera kyrkomusik på heltid. Under detta år får du också en god inblick i vad att vara kyrkomusiker innebär. Du får samtidigt en bra förberedelse för antagningsproven om du bestämmer dig för att fortsätta att studera till kantor. Till denna kurs kan vi anpassa en eller två studieplatser till dig som har speciella behov, t.ex. ADHD, Aspberger syndrom, dyslexi eller annat.

Ansökan och antagningsprov​ sker löpande under läsåret. Kontakta Ulf Norberg via länken nedan.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page