top of page

Studieekonomi - CSN

Alla frågor kring studiemedel hanteras av CSN

Kundcenter: 0771–276 000.
Huvudkontor: 08–18 60 00 vx
Telefontid måndag-fredag 08.00-16.00.

bottom of page