top of page

Att bo på skolan

Skolområdet och boendet är fritt från alkohol och droger. Om du kan acceptera alkohol- och drogfrihet är du välkommen att boka boende på skolan. Om inte måste du välja ett annat boende.

Du bokar rum i internatet genom att skriva under och skicka in boendeavtalet (se utskickat välkomstbrev). Du har ett garanterat boende om vi har fått ditt underskrivna kontrakt till det datum som står i välkomstbrevet

Om du har en funktionsvariation och behöver stöd i boendet – kontakta vår socionom för ytterligare information.

Rummen fördelas strax före skolstart. Därför får du ditt exemplar av hyreskontraktet först i samband med att du börjar skolan. Vi gör vad vi kan men det är ändå inte helt säkert att du får den rumstyp du önskat

Om du är under 20 år och behöver underlag för att söka inackorderingstillägg får du ett särskilt intyg från skolan, Intyg från hyresvärd. Du kan be om att få ett sådant på skolans expedition i samband med skolstart. Vi kan inte utfärda detta intyg innan du är på plats i ditt boende på skolan.

bottom of page