Ansökan och antagningsprov

Antagning Musik och Kyrkomusik inför läsåret 2022-2023

För att bli antagen till någon av våra musik- eller kyrkomusikutbildningar behöver du göra antagningsprov. Vid dessa prov kommer du att få göra spel- och/eller sångprov, samt musikteoretiska prov.

Ansökan samt bekräftelseavgift ska vara oss tillhanda senast 1 april, Kyrkomusiker, 15 april, Musik.

Mer information om antagning till musiklinjen respektive kyrkomusikutbildningar här nedanför:

Antagning Musiklinjen inför läsåret 2022-2023
Antagningsprov 2022 för Funk & Fusion, Rock & Pop, Praise & Gospel samt Individuell Program:
26 april i Mellansel eller digitalt

Sista dag för ansökan:
15 april för prov den 26 april

För antagningarna till Musiklinjen tas en bekräftelseavgift om 135 kr ut, som ska vara betald till Bg 5346-4822 eller Swish 123 222 35 43 senast vid sista ansökningsdag 15 april. Glöm inte att märka inbetalningen med M (för Musiklinjen) samt namn på den sökande. När bekräftelseavgiften är oss tillhande blir du kallad till prov. (Du behöver bara betala en bekräftelseavgift även om du söker flera profiler eller instrument.)

Efter sista ansökningsdag får du en kallelse till antagningsproven tillsammans med mer information. Kallelsen skickas ut senast 17 april förutsatt att du betalat din bekräftelseavgift.

Ansökan på plats i Mellansel

 

För dig som behöver övernatta i samband med antagningarna i Mellansel finns den möjligheten mot avgift. Detta anmäler du när du fått kallelsen till ditt prov där det även finns mer information.

Listan med obligatoriska låtar skickas till de sökande tillsammans med kallelsen men kan även ses via länkar här bredvid.

Antagningsproven sker i två steg. Det första provet sker under morgonen/förmiddagen och är ett spelprov där du tillsammans med kompgrupp bestående av våra musiklärare framför en eller två av de låtar du förberett från vår obligatoriska låtlista. Kompgruppen finns på plats under provet.

Om du gör ett godkänt spelprov, går du vidare till den andra delen, vilket innebär prov i musikteori (tonarter/förtecken, skalor, ackord, notvärden, tonnamn och oktavlägen, intervall, gehör), a vista-spel och intervju. Du får även spela din andra förberedda låt om du inte gjort det i steg ett. Dessa prov sker på eftermiddagen/kvällen.

Ditt spelprov på huvudinstrumentet är det viktigaste av provmomenten.

Antagningsbesked för antagna skickas med mejl samt vanlig post. Reserver meddelas via mejl.

Den som inte gått vidare till proven i andra steget, kommer inte att finnas på vår reservlista och får inget skriftligt besked skickat efter proven.

Du som söker digitalt

 

Till dig som söker digitalt:
1. Spela in två låtar live där du musicerar med komp eller till Spotify om du inte har möjlighet att spela med andra musiker. Det går bra att spela in det med mobil/iPad, tänk bara på att ställa enheten en bit från dig själv, så det inte skräller så mycket. Har du möjlighet att göra mera proffsig inspelning är vi glada för det! Om du är sångare kan du välja annan repertoar än den som finns i sökninglistan, om du då kan kompa dig själv eller få komp.
2. Skicka in filerna till music@mfhs.se, senast den 20 april. Om filerna blir stora kan du också använda sprend.com, alternativt att dela en google drive-mapp med oss!
3. Vi kontaktar dig för vidare test efter den 27 april.

Antagning Kyrkomusikerutbildningar inför läsåret 2022-2023

Kyrkomusikerutbildning samt Orgellinjen:

Antagningsdagar 2022:
21-22 april digital ansökan.

Sista ansökningsdag: 1 april

 

Efter ansökningstiden får den sökande meddelande om hur sökningarna kommer att gå till. Sökningarna går av stapeln 21-23 april.

Antagningsbesked får du den senast 21 maj.

Musik
Kyrkomusiker