top of page
Ansökan och antagningsprov

Antagning Musik och Kyrkomusik inför läsåret 2023-2024

För att bli antagen till någon av våra musik- eller kyrkomusikutbildningar behöver du göra antagningsprov. Vid dessa prov kommer du att få göra spel- och/eller sångprov, samt musikteoretiska prov.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 april, Kyrkomusiker, 15 april, Musik.

Antagning Musiklinjen inför läsåret 2023-2024
För mera information se Funk & Fusion, Rock & Pop och Gospel:

 

Antagning Kyrkomusikerutbildningar inför läsåret 2023-2024

Kyrkomusikerutbildning samt Förberedande kyrkomusikerutbildning:

Antagningsdagar 2023:
20-21  april antagningsprov i Mellansel.

Information om digitala prov kommer att skickas ut till dig som anmält dig till dessa. 

 

Sista ansökningsdag: 1 april

 

Efter ansökningstiden får den sökande meddelande om hur sökningarna kommer att gå till. Sökningarna går av stapeln 20-21 april. Antagningsbesked får du den senast 22 maj.

Musik
Kyrkomusiker
bottom of page