top of page

Allmän kurs gymnasienivå

Kopia av IMG_2532_edited.jpg
Hem: Om

Hos oss på Mellansels folkhögskola lägger vi en stor vikt på tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Varje dag inleds med en gemensam samling och sedan har du lektioner hela dagen, utan håltimmar. Alla lektioner är lärarledda och grupperna små, vilket betyder att du får mycket stöd och hjälp.

VÅR UNDERVISNING

Vi har små undervisningsgrupper och hög personaltäthet. Du som studerar hos oss har alltså stora möjligheter till att få extra stöttning och hjälp. 

 

På allmän kurs är ämneskunskaperna viktiga, men det är också viktigt att du känner att du utvecklas på ett personligt plan och att den egna självkänslan stärks. 

 

Målet med allmän kurs gymnasienivå är att du ska uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskola/universitet.

 

Innehåll och studietid beror på dina tidigare erfarenheter och betyg. Vi erbjuder följande ämnen:

• svenska 1, 2 och 3
• engelska 5 och 6
• matte 1 och 2
• religion 1
• historia 1a1
• samhällskunskap 1a1
• naturkunskap 1a1

SÄRSKILDA BEHOV

Allmän kurs passar för dig som har särskilda behov eftersom vi har små grupper, en tydlig och strukturerad skoldag.

Vi arbetar uppsökande. Om du inte dyker upp till en lektion kontaktar vi dig, antingen via telefon eller så går vi och knackar på din dörr. 

Skolan har även en assistansverksamhet utanför skoltid. Via den kan du få väckning, påminnelser av olika slag samt aktiviteter kvällar och helger. För att ta del av assistansverksamheten måste du beviljas LSS-/SoL-insatser från din hemkommun. Mer information om detta får du via skolans kurator (elin.jonsson@mfhs.se).

STUDIEOMDÖME

På Allmän kurs får du inga betyg i enskilda ämnen utan du får ett samlat studieomdöme på din studieförmåga.

PROFILDAG

På allmän kurs gymnasienivå har du möjlighet att välja en av följande profiler: körkort, musik och skapande, livsbalans, praktik.

KOSTNAD FÖR STUDIEMATERIAL

För böcker, hyra av iPad, studiematerial, studiebesök och resor (obligatorisk verksamhet) samt grundavgift tillkommer ca. 1 900 kr. per termin.

Om du har körkort som tillval och väljer att ta körlektioner tillkommer extra kostnad för dessa.

bottom of page