Aktuell mejladress

Viss information och fakturering av eventuella avgifter sker till den mejladress du uppgett i din ansökan.

Som studerande måste du uppdatera dina uppgifter till skolans expedition vid byte av mejladress.

Nya uppgifter kan mejlas till:    info@mfhs.se

eller så ringer du till:                  0661-65 44 00