top of page
Använda en miniräknare

KOSTNADER​

Undervisning på folkhögskola kostar ingenting om inget annat anges. Du betalar dock för mat, boende, det material du använder och eventuella kostnader kopplade till den utbildning du läser. 

Mellansel_grafiska element_Mönster_Folkhögskola.jpg

VAD KOSTAR DET ATT STUDERA PÅ MELLANSELS FOLKHÖGSKOLA?*

Undervisning på folkhögskola kostar ingenting om inget annat anges. Du betalar dock för mat, boende, det material du använder och eventuella kostnader kopplade till den utbildning du läser. 

GRUNDAVGIFT

Samtliga studerande vid Mellansels Folkhögskola betalar en grundavgift varje termin. Grundavgiften går till studerandeförsäkring, undervisningsmaterial, personlig utskrifts- och kopieringsrätt, visst förbrukningsmaterial samt för vissa studieresor kopplade till kursen. Grundavgiften betalas innan studierna påbörjas.

LÄSÅRET 2023/2024

Samtliga deltagare:

Termin:

500:-

LÄSÅRET 2024/2025

Platsbundna studier:

600 kr

Distansstudier:

/ termin

/ termin

VAD KOSTAR DET ATT STUDERA PÅ MELLANSELS FOLKHÖGSKOLA?*

Undervisning på folkhögskola kostar ingenting om inget annat anges. Du betalar dock för mat, boende, det material du använder och eventuella kostnader kopplade till den utbildning du läser. 

bottom of page